ERASMUS apbalvojums Kristīgajai akadēmijai

Latvijas Kristīgā Akadēmija ir ERASMUS Universitāšu hartas locekle kopš tās sākuma. 22. novembrī sakarā ar ERASMUS 25. gadadienu Valsts Izglītības Attīstības aģentūra pasniedza apbalvojumu LKrA, apbalvojot ar ERASMUS piemiņas balvu, un izteica pateicību par pozitīvu ieguldījumu ERASMUS studiju programmu un mobilitātes attīstīšanā. Tā ir liecība par mūsu augstskolas ieguldījumu kopējā Eiropas Boloņas procesa attīstībā.