“CARITAS” BRĪVPRĀTĪGO TIKŠANĀS RĪGĀ

28. septembrī, 2013, Rīgā kopīgā seminārā tikās Romas Katoļu Baznīcas brīvprātīgie, kas kalpo draudzēs – pie bāreņiem, slimniekiem, veciem cilvēkiem u.c. Darbības pamatā ir Romas Katoļu Baznīcas sociālā mācība; biedrība sadarbojas ar sociālajiem dienestiem. Seminārā piedalījās arī LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane un Guntis Dišlers; notika sarunas par iespējamo sadarbību izglītojošu semināru organizēšanā.