AICINĀM PIETEIKTIES STUDIJĀM rudens semestrim studijām Latvijas Kristīgajā akadēmijā!

  • Profesionālā maģistra studiju programma “SUPERVĪZIJA” (akreditācija līdz 2021. gada 31. decembrim),
  • Profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmas “KARITATĪVAIS SOCIĀLAIS DARBS” (akreditācija līdz 2021. gada 31. decembrim),
  • Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS” (akreditācija līdz 2021. gada 31. decembrim),
  • Profesionālā maģistra studiju programma “SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA” (akreditācija līdz 2021. gada 31. decembrim),
  • Akadēmiskā bakalaura un maģistra studiju programmas „BĪBELES MĀKSLA” (Ikonu glezniecība) (akreditācija līdz 2022. gada 31. decembrim),
  • Akadēmiskā bakalaura un maģistra studiju programmas “TEOLOĢIJA” (akreditācija līdz 2022. gada 31. decembrim).

Kompetence, inovācijas studijās un pērtniecībā. Atbalstoša vide, elastīgs mācību grafiks un augsta kvalitāte studiju procesa nodrošinājumā.

Saskaņā ar Grozījumiem Augstskolu likumā 2018. gada 14. jūlijā, Nr. 132 (6218) visu minēto studiju programmu akreditācija ir pagarināta!
Dokumentu pieņemšana līdz 15. septembrim.