2012. gada noslēgums

20. decembrī mūsu augstskolas studenti, pasniedzēji un darbinieki pulcējās kopīgam Aizlūgumam par aizejošo gadu, pirms ieiet nākošajā – 2013. gadā. Aizejošais ir bijis bagāts ar notikumiem, ļoti piesātināts un, tikpat daudz cik sniega tagad kokos, arī atziņu un secinājumu. Mēs esam kopā spēruši platu soli uz priekšu gan pedagoģiskajā, gan akadēmiskajā ziņā, esam piedalījušies starptautiskos projektos un uzņēmuši ārzemju kolēģus, turējušies pie patiesības sarežģītos apstākļos. Mēs ik rītus esam pulcējusies mūsu kapelā uz lūgšanu jaunajai dienai. Paldies visiem mūsu draugiem un atbalstītājiem – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Vācijā, ASV, Krētā, Nīderlandē. Paldies visiem studentiem par uzticēšanos Kristīgajai Akadēmijai. Pēc Aizlūguma augstskolas kapelā sekoja dziesminieka Kaspara Dimitera koncerts, kurā skanēja viņa dziesmas un lūgšanas no nesen izdotā diska. Visiem vēlam ar gaišām domām aizvadīt veco un sagaidīt jauno – Tā Kunga žēlastības 2013. Gadu!