Tikšanās ar RKB kardinālu Jāni Pujatu

Otrdien, 10. decembrī, 2013, augstskolas studenti, mācībspēki tikās ar Romas Katoļu Baznīcas kardinālu Jāni Pujatu. Nepiespiestā atmosfērā kardināls dalījās savos uzskatos un pārdomās par ģimeni, Latvijas likumdošanas aizsardzību ģimenei, bet galvenais – par cilvēka ceļu pie Dieva: kādas pēdas šis ceļš atstāj cilvēka dvēselē, praktiskajā dzīvē? Saruna bija par ceļu, ko nogājis dzīves gudrs, aizrautīgs cilvēks, mīlestībā uz Dievu un baznīcu. Esam pateicīgi kardinālam par atsaucību mūsu augstskolas darbam – ar viņa atbalstu esam izdevuši vairākas grāmatas latviski, bijuši kopā nozīmīgos augstskolas notikumos. Attēlā – kardināls Jānis Pujats (vidū) kopā ar LPB metropolītu Aleksandru (pa kreisi) un LELB arhibīskapu Jāni Vanagu (pa labi) Kristīgās akadēmijas jaunās (tagadējās) ēkas iesvētīšanā 2007. gada 7. septembrī.