LELB arhibīskapa Jāņa Vanaga introdukcijas 20 gadu atzīmēšana

2013. gada 30. decembrī Rīgas Domā notika pateicības dievkalpojums, atzīmējot LELB arhibīskapa Jāņa Vanaga introdukcijas 20 gadus. Viņu sveikt bija ieradušies luterāņu mācītāji un prāvesti, pārstāvji no Romas Katoļu un  Adventistu Baznīcām, kā arī Rīgas Domes pārstāvji. Ar savu apsveikumu arhibīskapam svinīgajā notikumā bija ieradusies arī LKrA rektore prof. S.Gūtmane un G.Dišlers. Augstskolas un LELB darbs visu šo laiku kopš 90-o gadu sākuma ir attīstījies līdzās. Kristīgā akadēmija pievienojas apsveicējiem!