Kristīgās akadēmijas profesori – lektori lielākajā sociālā darba ikgadējā konferencē.

13. novembrī, 2015, Kristīgās akadēmijas mācībspēki – profesores Skaidrīte Gūtmane, rektore, un Liesma Ose uzstājās Sociālo darbinieku biedrības rīkotajā 6. zinātniski-praktiskajā konferencē “Aktualitātes un perspektīva sociālā darba praksē Latvijā” Rīgā, Baltijas Starptautiskās akadēmijas telpās. Konference pulcēja pāri par 250 sociālo darbinieku no visas Latvijas, kas ir lielākais ikgadējais sociālā darba profesionāļu pasākums Latvijā. Jāpiebilst, ka viens no konferences organizatoriem bija arī LKrA mācībspēks, lektors Valters Dolacis, kurš darbojas Sociālo darbinieku biedrības valdē, un bija šis konferences moderators. Abas profesores aplūkoja pašlaik aktuālo patvēruma meklētāju un bēgļu jautājumu. Prof. Liesma Ose skaidroja sistēmisko pieeju patvēruma meklētāju atbalstam sociālā darba praksē, atklājot Latvijas valsts plānotos pasākumus bēgļu uzņemšanai, savukārt rektore prof. Skaidrīte Gūtmane atklāja karitatīvā sociālā darbinieka kompetenci veidojošos lielumus darbā ar patvēruma meklētājiem. Rektore savā uzstāšanās runāja par garīgā elementa prioritāti solidaritātes principā un attieksmē pret bēgļiem, uzsverot, ka sociālā darbinieka pašcieņas garīgais un ētiskais pamats jābalsta Jaunās Derības teoloģijas attieksmē pret bēgļiem un svešiniekiem. Tāpēc, lai pārvarētu “kultūras distanci”, ir nepieciešams iegūt antropoloģiskas zināšanas par Austrumu kultūras bēgļu mentalitāti, un skaidroja tādus Austrumu kultūras jēdzienus kā ģimene, īpašums, komunikācija, bērni, sieviete, darbs, dzimtene, Allāhs – no antropoloģisko zināšanu praktiskā leņķa darbā ar bēgļiem, kādi tie sasniedz Eiropu. Uzstāšanos rektore noslēdza, uzsverot, ka antropoloģiskā pieeja uzsver nepieciešamību veikt migrācijas izpēti, aplūkojot tieši garīgo sakņu fenomenu. Patvēruma meklētāju, migrantu un citu svešzemnieku profesionālai izpratnei nepieciešama garīga pieeja jūdu-kristiešu tradīcijā, kas nodrošina efektīvu komunikāciju. Uzstāšanās izraisīja ļoti pozitīvu atsauksmi no Latvijas sociālajiem darbiniekiem. Priecājamies par Akadēmijas mācībspēku, karitatīvā sociālā darba speciālistu pārstāvniecību republikas nozīmes sociālā darba pasākumā! Konferences uzstāšanās pieejamas Sociālo darbinieku biedrības mājaslapā – www.socialwork.lv