Ziemas sesijas absolventu izlaidums 13. martā.

13. martā, 2014, Kristīgajā akadēmijā notika 2013./14. m.g. absolventu izlaidums. Mūsu augstskolu beigušie Karitatīvā sociālā darba, Sabiedrisko attiecību un Bībeles mākslas speciālisti saņēma diplomus un pateicās par kopīgi pavadītajiem gadiem. Piedāvājam nelielu ieskatu izlaidumā.