UZVARA JELGAVAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA KONKURSĀ

Jelgavas novada Sociālais dienests izsludināja konkursu par apmācību pakalpojumu sociālajiem darbiniekiem “Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām. Darbs ar pusaudžiem un viņu vecākiem”. Konkursā uzvarējusi Eiropas Kristīgā Akadēmija. Par to priecājamies! Šo sociālā darba jomu esam pētījuši starpaugstskolu konsorcijā, kurā piedalījās Akadēmija, Malmes Universitāte (Zviedrija), Bjelostokas Universitāte un Varšavas Universitāte (Polija), un Klaipēdas Universitāte (Lietuva). Tika izstrādāts antropoloģisko zināšanu modulis sociālajam darbam ar pusaudžiem. Apmācība notiek, pamatojoties uz 2019. gada 17. decembra MK Noteikumiem Nr. 686 “Darbības programmas ‘Izaugsme un nodarbinātība'” ietvaros.