UZMANĪBU!

Sakarā ar Covid-19 karantīnu Latvijas Kristīgā akadēmija ATCEĻ visas klātienes nodarbības augstskolā no pirmdienas, 16. marta, līdz 14. aprīlim. Lūdzam sekot informācijai Latvijas Kristīgās akadēmijas mājas lapā www.kra.lv un FB lapā “Latvijas Kristīgā akadēmija”. Vēlot veselību un drošību – Jūsu Akadēmija, aicinot lasīt 91. psalma brīnišķīgos vārdus:
“Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā, tas saka uz To Kungu: “Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!” Jo Viņš tevi glābj kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar Saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts; Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā.”