Uzmanību! Aicinām pieteikties apmācību programmās

Aicinām pieteikties divus sociālā darba  karitatīvā sociālā darba speciālistus profesionālās pilnveides programmā „Patristiskā antropoloģija kā resurss sociālā darba pilnveidei”

Apmācību apjoms – 40 krp, 1 gads. Cena – 70 Ls mēnesī. Rezultāts: profesionālās pilnveides sertifikāts.

Vada: patristikas un antropoloģijas speciālisti.

 ***

Aicinām pieteikties konkursa kārtā divus pretendentus profesionālās pilnveides programmā „Karitatīvā sociālā darba supervizors”.

Apmācību apjoms – 40 krp, 1 gads. Cena – 70 Ls mēnesī. Rezultāts: supervizora profesionālais sertifikāts / profesionālās pilnveides apliecība.

Apmācību programmas kuratores – starptautiski sertificētas supervīzijas speciālistes prof. S.Gūtmane un doc. D.Dolace.