Studiju programmas “Bībeles māksla” darbu izstāde “Ikonas” Aspazijas mājā Jūrmalā

Ar 4. janvāri Aspazijas mājā Jūrmalā (Z.Meierovica bulv. 20, pretī Valsts prezidenta rezidencei) apskatāma ikonu izstāde – LKrA studentu un absolventu darbi. Jāatgādina, ka Latvijas Kristīgā akadēmija ir vienīgā augstskola, kur akreditētā studiju programmā iespējams apgūt šo seno kristīgo glezniecību. Ikonu brīnums ir saprotams kopā ar Baznīcu, tā nozīmi liturģijā, un ikonas atgādina par cilvēku, kurš radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Interviju ar vienu no ikonu gleznotājām Elīnu Dubrovsku lasiet rīta avīzē Neatkarīgā.