Studenti dodas uz ERASMUS starptautiskajām prakses vietām

Augusta vidū Akadēmijas studenti tika iepazīstināti ar dažādām prakses iespējām citās ES dalībvalstīs. Par to vaicājām studentēm.

Zane Laimiņa: Es izvēlējos Igauniju, un divu apstākļu dēļ. Tartu Universitātei ir senas saites ar Latviju, turklāt Igaunija ir ES valsts tikpat ilgi kā Latvija, tomēr ekonomiskā un sociālā situācija tur ir labāka.
Anita Saka: Izvēlējos Atēnu Universitāti, galvenokārt savas pareizticības dēļ, un es vēlos pilnībā apgūt grieķu valodu. Man šķiet, ka Grieķija ir ekonomiskā un arī garīgā ziņā ir stabila valsts! Esmu pārliecināta, ka šis posms manās studijās būs ļoti nozīmīgs un profesionālajai izaugsmei vērtīgs.