Starpvalstu teorētiski praktiska konference “Baznīca, skola, ģimene” – tikšanās LKrA

No 29. maija līdz 31. maijam Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijas Augstceltnē (Akadēmijas ielā 1 – pretī Rīgas Centrāltirgum) notika konference par kristīgās pedagoģijas aktuāliem jautājumiem. Konferenci ik gadus organizē Latvijas Pareizticīgā baznīca sadarbībā ar Krievijas speciālistiem, šogad – arī kopā ar Lietuvu. Konferences dalībniekus atklāšanā uzrunāja LPB metropolīts Aleksandrs, RKB kardināls J.Pujats, LELB arhibīskapa vietnieks P.Brūveris, IZM ministre B. Rivža, Integrācijas lietu ministrs O. Kastēns. Daudz labu vārdu tika veltīti darbam, ko kristīgās pedagoģijas laukā veic Latvijas Kristīgā akadēmija – valstiski un starptautiski Konferences OTRAJĀ DIENĀ 30. MAIJĀ notika arī saruna Latvijas Kristīgajā akadēmijā par kristīgā garīguma stāvokli mūsdienās.<
Šī bija reta iespēja tikties ar cilvēkiem, kuru viedoklis tiek respektēts Pareizticīgajā baznīcā jautājumos, kas skar Baznīcas un sabiedrības, pedagoģijas, mākslas, literatūras un skolas attiecības. Bija aicināti visi – ne tikai studenti un LKrA pasniedzēji, bet visi interesenti.

Avoti internetā:
www. pareizticība.lv
www. catholic.lv