Sociālā darba profesionalizācijas iezīmes un izaicinājumi

18. – 19. aprīlī Klaipēdas Universitātē Lietuvā notika starptautiska sociālā darba attīstības procesiem veltīta konference „Sociālā darba profesionalizācijas iezīmes un izaicinājumi”. Tās plenārsēdē referēja LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane, sekcijās – doc. Guntis Dišelrs un lekt. Valters Dolacis.

Dalībnieki augstu novērtēja karitatīvā sociālā darba koncepciju. Kolēģi vienojās par kopīgas doktora un maģistra programmas izstrādi.