Sācies jaunais mācību gads

Šogad jaunais mācību gads Kristīgajā Akadēmijā sākās vienlaicīgi ar indiktu – Baznīcas Jaunā Gada sākumu 13. septembrī.
Svinīgo dievkalpojumu vadīja LPB priesteris Aleksandrs Šabeļņiks. LKrA rektore prof. S.Gūtmane savā apsveikuma runā uzsvēra Akadēmijas īpašo virzību uz zināšanām: gribēt vairāk nekā ikdienu, sniegt zināšanas, kas nav atrautas no Patiesības.