Prof. Aleksandra Gavriļina grāmatas “Jānis (Garklāvs) – pareizticīgais latvietis” atvēršana

23. aprīlī, 2015. LU Socioloģijas un filozofijas institūtā tika atvērta pazīstamā Latvijas Pareizticīgās baznīcas vēsturnieka prof. Aleksandra Gavriļina monogrāfija “Jānis (Garklāvs) – pareizticīgais latvietis”. Atvēršanas svētkos piedalījās gan zinātnisko, gan dažādu radošo profesiju pārstāvji – atvēršanas svētkus vadīja institūta direktore prof. Maija Kūle, prof.. dr. habil. Jānis Vējš, ar referātiem uzstājās prof. Andris Priede, starp dalībniekiem bija Dr. Igors Šuvajevs, Dr. Gundars Ceipe, komponists Andrejs Selickis, Brāļu kapu komitejas pr. Eižens Upmanis, kā arī latviešu pareizticīgo draudžu cilvēki Agita Strazdiņa, Maruta Goba, Juris Jostiņš un citi interesenti. Grāmatas atvēršanā referenti jauno izdevumu ieskicēja Latvijas baznīcas vēsturē, bet plašāk – letonikas kontekstā, jo šogad aprit 170 gadi kopš pirmā pareizticīgo dievkalpojuma latviešu valodā. LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane apsveica grāmatas autoru un akcentēja garīdznieka mūža apraksta specifiku. Piedāvājam nelielu ieskatu svētkos, bet konferences programma pieejama šeit.