Pareizticīgo dievkalpojumiem latviešu valodā – 170

19. maijā, 2015, LU Akadēmiskās bibliotēkas telpās (Rūpniecības ielā 10) tika atklāta grāmatu izstāde, kas atspoguļo pareizticības vēsturi latviešu valodā, ekspozīcijā ir 300 izdevumu, kas drukas izdevumos atspoguļo 170 gadu ilgo laiku kopš pirmā dievkalpojuma latviešu valodā – tas notika Rīgā, Dievmātes aizmigšanas baznīcā. Senās draudzes tradīciju mantiniece ir Debesbraukšanas draudze Mēness ielā (tās piesteris ir t. Nils Druvaskalns). Izstādi veidoja LPB vadība kopā ar Bibliotēkas speciālistiem, atklāšanā pulcējās LPB priesteri, draudžu locekļi, akadēmiskā inteliģence. Īpaša pateicība izskanēja Bibliotēkas direktorei V.Koceres kundzei. LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane savā apsveikuma vārdā aicināja ielūkoties unikālu vestures liecību lappusēs, kas dokumentē šī dievkalpojuma norisi. Pāriešana pareizticībā 19.gs. vidū notika ārkārtīgi sarežģītos apstākļos, kas gan izstādē natiek atspoguļots – tā ir Latvijas vispārējās vēstures tēma. Izstāde pieejama divus mēnešus.