Merivudas Universitātes Veselības un Humānās kalpošanas koledžas (ASV) dekāna prof. M. E. Rodžersa vizīte

30.oktobrī LKrA viesojās Merivudas Universitātes (Pensilvānija, ASV) prof. Marks E. Rodžerss, lai ar LKrA rektori prof. S.Gūtmani apspriestu augstskolu turpmākās sadarbības līgumu karitatīvā sociālā darba izglītībā. Vakarā mūsu studentiem bija iespēja noklausīties prof.M.Rodžersa lekciju, kā arī diskutēt par karitatīvā darba vēsturi, tradīcijām un mūsdienu izvērsumu ASV.