Mācībspēki uzstājas pedagogu konferencē

26. oktobrī Valmierā norisinājās Vidzemes Augstskolas (ViA) rīkota konference – praktisks seminārs “Nākotnes profesijas un nākotnes skolēns”, kas pulcēja vairāk kā 150 Latvijas pedagogus – ar mērķi sniegt iespēju pedagogiem papildināt savas zināšanas un gūt jaunu praktisku pieredzi turpmākajam darbam. Konferencē tika aicināts uzstāties arī LKrA lektors Valters Dolacis, kurš iepazīstināja ar jauniešu iesaisti sociālajā uzņēmējdarbībā.

Konference aplūkoja iekļaujošās izglītības un uzņēmējdarbības tēmas, akcentējot nākotnes profesijas un prasmes, kas palīdzēs attīstīt mācību metodes un resursus, kurus vēlāk varētu izmantot mācību darbā. Konferences otrajā daļā tika rīkoti dažādi praktiskie semināri par pedagogiem interesējošām tēmām, kurus vadīja kopā 17 praktiķi un pasniedzēji.