LKrA Starptautiskā Diakonijas centra locekle

Respektējot karitatīvā sociālā darba studiju programmas kvalitāti un pētniecību šajā virzienā, Latvijas Kristīgā Akadēmija ir uzņemta par partneri Starptautiskajā Diakonijas centrā (Internationales Diakonatszentrum) Vācijā.