Lekciju kurss sociālajā uzņēmējdarbībā

2. decembrī Kristīgajā Akadēmijā viesojās Francijas Senior Group prezidents N. Kobliakovs un valdes priekšsēdētājs V.Vekslers. Tiekoties ar LKrA rektori S.Gūtmani, tika pārrunāta iespēja nolasīt Akadēmijas studentiem un visiem interesentiem kursu „Sociālās uzņēmējdarbības organizēšana un formas” (The organization of non-governmental senior-care social services). Lekciju kurss ieplānots 2011. gada 14.-17. februārī. Aicinām pieteikties!