Lekcijas supervīzijā 23.-29. novembrī

23.-29. novembrī mūsu augstskolā lasīs lekcijas un semināra nodarbības sociālā un karitatīvā sociālā darba supervīzijā vadīs  Klaipēdas Universitātes Sociālā darba katedras prof. Indre Dirgeliene (attēlā pa kreisi). Izmantojiet iespēju – visi aicināti!