Lekcijas Kristīgo skolotāju asociācijā par indoeiropiešu kultūras saknēm

18. martā, 2015, ar lekcijām par indoeiropiešu kultūras saknēm un kristietības mijiedarbību Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore prof. S.Gūtmane viesojās Kristīgo skolotāju asociācijā Talsos. Pateicamies par viesmīlīgo uzņemšanu un patieso ieinteresētību lekciju saturā!