Kristīgā akadēmija – Kristīgo skolotāju asociācijas pasākumā Gaismas pilī

9. novembrī, 2015, Latvijas Kristīgo skolotāju asociācija skolotājiem, bērniem un kultūras darbiniekiem rīkoja saturiski vērtīgu pasākumu – Kārļa Skalbes pasakas “Kaķīša dzirnavas” (“Bērnu vēstules kaķītim pēc 100 gadiem”) prezentāciju. Pasākumu vadīja LKSA vadītāja Elita Kleinhofa-Prūse,, tajā piedalījās kardināls Jānis Pujats, komponists Ēriks Ešenvalds, Lidija Doroņina-Lasmane, koris “Reverberācija”, kā arī LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane, bet video ierakstā – leģendārā māksliniece Džemma Skulme. Daudz paldies tika sacīts bērniem – zīmējumu un vēstuļu autoriem no visas Latvijas. Nevienam neradās iespaids, ka saruna par morāles un tikumības jautājumiem kādam atņemtu brīvību. Gaišs pasākums gaišiem mērķiem!