Kristīgā akadēmija atbalsta bērnu zīmējumu konkursu

16. decembrī Rīgā, Duntes ielā 19a, iepirkšanās centrā Sky&More notika zīmējumu konkursa “Bībeles Stāsti Ziemassvētkos” noslēgums. Šo konkursu rīkoja bāreņu biedrība “Saules Bērni” un portāls “Bildēs par Dzīvi”, kurā pulcējās desmit internātskolu audzēkņi no dažādiem Latvijas novadiem. Konkursa mērķis ir rosināt audzēkņus vairāk izzināt un izprast Bībeli, un savas zināšanas audzēkņi tika aicināti apliecināt, iesniedzot zīmējumus, kuros ir attēlots kāds no Bībeles notikumiem vai ainām. Darbus recenzēja Latvijas Kristīgā Akadēmija. Konkursā piedalās desmit internātskolas ar 72 darbiem.
Konkursu organizēja Edmunds Rītiņš, LKrA absolvents.
Darbi un zīmējumi apskatāmi šeit.