Konference Saeimā par vērtībām

29. oktobrī, 2014, Saeimā notika konference “Par pastāvīgām vērtībām mainīgā sabiedrībā”. Tajā tiks diskutēts par vērtībām un uzskatiem, kas būtiski ietekmē ģimenēs ar bērniem un Latvijas demogrāfijas situāciju kopumā, Konferenci organizē Sociālo un darba lietu komisija sadarbībā ar Sociālās drošības apakškomisiju un Demogrāfijas lietu apakškomisiju, to atklās Komisijas priekšsēdētāja, Latvijas Kristīgās akadēmijas Dr HC Aija Barča. Konferences darba kārtībā iekļauts arī Latvijas Kristīgās akadēmijas rektores un profesores Skaidrītes Gūtmanes referāts par antropoloģisko krīzi kā cilvēka labklājības sistēmas grāvēju. Sīkāku konferences aprakstu un programmu skat. Saeimas mājas lapā šeit.