Karitatīvā sociālā darba prezentācija Sociālo darbinieku 2. forumā

17. septembrī, 2015, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika Sociālo darbinieku 2. forums. Tas pulcēja nozares praktiķus un akadēmiskos speciālistus no visas Latvijas. Forums notika ar Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības atbalstu un RSU organizatorisko iniciatīvu. Forumu atklāja RSU as. prof. L. Vilka, kas deva vārdu Valsts Prezidentam R. Vējonim. Apsveikuma vārdus teica Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vad. A. Barča, RSU rektors prof. J. Gradovskis, Latvijas Pašvaldību savienības vad. A.Jaunsleinis, Labklājības ministrs U.Augulis. Plenārsēdē, kuru moderēja M.Moors un I.Skrodele-Dubrovska, interesantus referātus nolasīja AIP vad. prof. J.Vētra, akad. B.Rivža. Īpaši vērtīga bija Londonas Metropolitēna Universitātes vadošās lektores un Starptautiskās sociālā darba skolu viceprezidentes S.Lourensas (S.Lawrence) uzstāšanās. Ar lielu atsaucību Foruma dalībnieki uzņēma LKrA rektores prof. Skaidrītes Gūtmanes referātu “Karitatīvā sociālā darba inovācija: Antropoloģiski orientēts sociālais darbs”. Karitatīvais sociālais darbs ir pati senākā (kopš 4.gs.) sociālā darba forma, kas Eiropas Savienībā tiek uztverta kā inovatīva, bet mūsdienās tiek pārtulkota modernās Eiropas cilvēkzinātnes valodā. Paldies Foruma organizētājiem un dalībniekiem!