Jaunas publikācijas

Starpaugstskolu stratēģisko partnerību projektā sociālajā darbā “Social Professions for Supporting Youth in European Solidarity Context” izdotas divas grāmatas – rokasgrāmata sociālā darba studentiem un mācībspēkiem un tekstu krājums sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar jauniešiem. Starp autoriem ir arī prof. Skaidrīte Gūtmane, doc. Guntis Dišlers un lekt. Valters Dolacis. Projekts tiek īstenots Latvijas Kristīgās akadēmijas sadarbībā ar Malmes universitāti (SE), Varšavas universitāti (PL), Bielostokas universitāti (PL), Klaipēdas Universitāti un tiek īstenots ar Eiropas Komisijas atbalstu. Grāmatas pieejamas LKrA Zinātniskajā bibliotēkā.