Jaunais mācību gads ir sācies

3. septembrī Kristīgajā akadēmijā bija pulcējušies kopā ar jaunajiem studentiem Sabiedrisko attiecību, Sociālā karitatīvā darba, Mākslas un Teoloģijas studiju programmās. Rektore Skaidrīte Gūtmane savā uzrunā studentiem uzsvēra kopdarba nepieciešamību, kā arī pauda prieku par jauniešiem, kuri arī šajā racionālajā, uz tirgu un peļņu orientētajā laikā pievēršas humanitārajām zinātnēm.