Jaunā mācību gada sākums 1. septembrī

Ir sācies jaunais, nu jau sešpadsmitais mācību gads Latvijas Kristīgajā akadēmijā. Akreditētajās studiju programmās pieteikušies jaunieši apgūs teoloģiju, sabiedriskās attiecības, sociālo karitatīvo darbu, kā arī sakrālo mākslu un ikonogrāfiju. Savā uzrunā jaunajiem studentiem LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane uzsvēra, ka šī izglītība, lai gan tā ir saskaņota ar Latvijas valsts un sabiedrības vajadzībām, tomēr nav orientēta uz vienkāršotu biznesu. Studijas LKrA piedāvā vērtīborientētu izglītību. Turklāt pieeja katram studējošajam ir individuāla, rēķinoties ar katra vajadzībām un interesēm. Aicinot jaunos studentus pievērsties arī pētnieciskajam darbam, rektore katram pasniedza LKrA Zinātnisko Rakstu sējumu.
Nodarbību sākums 8. septembrī. Atgādinām, ka pieteikties studijām LKrA var vēl visu septembri visās studiju programmās.