Izraēlas valsts 75. gadu svinības

20. aprīlī, 2023, Rīgā tika atzīmēta Izraēlas valsts dibināšanas 75. gadadiena. Izraēlas sūtne VE Šarona Rapoporta-Palgi savā uzrunā latviešu un angļu valodā atgādināja Latvijas un Izraēlas daudzveidīgās vēsturiskā saites, sirsnīgi sveica klātesošos viesus. Eiropas Kristīgās akadēmijas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane, doc. Guntis Dišlers un lekt. Valters Dolacis sūtnei pasniedza ziedus un pateicās par sadarbību.