Izlaidums 26. februārī.

26. februārī, 2016, Latvijas Kristīgās akadēmijas diplomu saņēma trīspadsmit jauni bakalauri karitatīvajā sociālajā darbā un sociālajā darbā. Bakalaura darbi tika aizstāvēti par dažādām aktuālām karitatīvā un sociālā darba tēmām (darbs ar ģimenēm, kurās aug bērni ar speciālām vajadzībām, darbs ar bērniem, kas cietuši no seksuālās vardarbības, garīgi tikumiskā audzināšana, starpprofesionāļu komandas izveide, sociālā darba deinstitucionalizācija u.c.), dibinoties uz novatoriskiem pētījumiem, principiāli nozīmīgiem ES un LV likumiem,  izmantojot jaunāko literatūru karitatīvā un sociālā darba teorijā, pielietojot integratīvās teoloģijas metodi, kas sola dziļāku iegrimi darbā ar cilvēkiem, tādējādi virzot uz priekšu LKrA potenciāla un koncepcijas attīstību. Apsveicam! Šeit varat aplūkot dažas bildes no mūsu kopīgajiem svētkiem.