Iespaidi pēc ERASMUS+ prakses Krētā.

Santas Smoļakas pārdomas pēc ERASMUS prakses Krētā (kopbildē Santa – otrā no labās):

„Pateicoties ERASMUS+ programmai un mūsu, Latvijas Kristīgās akadēmijas, atbalstam, šo 2015./16. mācību gadu varēju uzsākt ar praksi Grieķijā, kur apguvu jaunas iemaņas ikonogrāfijā. Mācības notika Krētas Pareizticīgo akadēmijā (Orthodox Academy of Crete), kur ieguvu jaunas prasmes un zināšanas ne tikai ikonogrāfijā, bet arī iepazinu Krētas vēsturi, kultūru, baznīcas un klosterus un konkrēti šīs akadēmijas darbību un vērtības.

Kā lielu ieguvumu vērtēju iespēju mācīties vietā, kas gan pēc klimata, gan kultūras atšķiras no Latvijas, varēju ieraudzīt un izvērtēt atšķirīgo, dzirdēt un nedaudz iepazīt jaunu valodu.  Protams, nenovērtējams ieguvums ir iespēja iepazīt jaunus cilvēkus un īpaši pasniedzējus, kuru darba tehnika atšķiras no līdz šim pieredzēta, uzskatu, ka jaunas zināšanas dara tikai bagātāku.

Ļoti pozitīvi vērtēju arī to kā tika organizēts gan brauciens, gan visas pārējās ar sadzīvi saistītās lietas, gan no Latvijas Kristīgās akadēmijas, gan Krētas akadēmijas puses. Uzskatu, ka arī tas palīdzēja ar nedalītu uzmanību nodoties mācību procesam.

Iesaku ikvienam izmantot Kristīgās akadēmijas piedāvātās iespējas doties šādos mācību braucienos, kas bagātina gan praktiskās iemaņas un zināšanas, gan paplašina redzesloku.”