GEORGA f. DURTANOFSKA MEISTARKLASE KALIGRĀFIJĀ

No 1. līdz 24. oktobrim Kristīgajā akadēmijā notika izcilā kaligrāfijas meistara Georga f. Durtanofska (Maķedonija – Vācija) meistarklase māksliniekiem. Burtu un  rakstības mākslas speciālists strādāja ar studentiem un kursa apmeklētājiem, apgūstot viduslaiku stilus – latīņu, glagoļicu, kirilicu u.c., apmeklēja LZA bibliotēkas Rokrakstu un seno grāmatu krātuvi  ar profesionālu konsultāciju seno manuskriptu rakstības mākslā.