Gaidām jaunos studentus akreditētās programmās!

Dokumentus pieņem:
Katru darba dienu 9.00 – 17.00 Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, 5. līnijā 3.
Ja vēlaties aprunāties ar augstskolas rektori Dr. Skaidrīti Gūtmani par Jūs interesējošiem jautājumiem, droši zvaniet viņai pa tālruni: 29 266 532.

Sabiedriskās attiecības
Labas zināšanas komunikācijās, mārketingā, personāla un uzņēmuma vadības zinātnē.
Studiju maksa:
Dienas nodaļā – 110 Ls mēnesī. Par visu mācību gadu – 1100 Ls,
Vakara nodaļā, Neklātienes nodaļā – 100 Ls mēnesī. Par visu mācību gadu – 1000 Ls

Sociālais karitatīvais darbs
Unikāla, mūsdienu Eiropā atzīta profesija. Labas zināšanas, kā strādāt ar cilvēkiem. Daudz interesantu mācību priekšmetu.
Studiju maksa:
Dienas nodaļā – 90 Ls mēnesī. Par visu mācību gadu – 900 Ls.
Vakara nodaļā, Neklātienes nodaļā – 80 Ls mēnesī. Par visu mācību gadu – 800 Ls

Teoloģija
Bakalaura studijas māca analizēt pasaules sociālo, ekonomisko, politisko vidi, izprast cilvēku domāšanu un rīcību. Sniedz vērtīgas zināšanas par garīgajiem procesiem sabiedrībā. Studiju programmas absolventi ir labi vadītāji, izvēloties profesionālās darbības vidi, iegūst labas darbavietas. Studiju maksa: Dienas nodaļā– 90Ls mēnesī, 900Ls gadā. Vakara nodaļā, Neklātienes nodaļā– 80Ls mēnesī, 800Ls mācību gadā.
Integrētās maģistrantūras studijās uzņem ne tikai teoloģijas bakalaurus, bet arī citu zinātņu bakalaurus. Mācību disciplīnas izkārtotas tā, lai divu gadu laikā iegūtu teoloģijas maģistra grādu. Kāpēc gan neiegūt vēl vienu akadēmisko grādu, ja Jūs, piemēram, esat psiholoģijas, sociālā darba, filozofijas, ekonomikas zinātņu bakalaurs? Studiju maksa: Dienas nodaļā 100 Ls mēnesī, 1000 Ls mācību gadā.

Bībeles māksla
Reta iespēja saņemt humanitāro zinātņu bakalaura grādu mākslās. Jūs apgūsiet zīmēšanu, glezniecības pamatus, dažādas grafikas tehnikas, kompozīciju, dažādus mākslas teorijas kursus. Bet unikālais ir tas, ka Jūs iemācīsieties uzgleznot svētgleznu – ikonu.
Ikonu speciālistu Latvijā ļoti trūkst, un Jūs varēsiet izpildīt Baznīcas pasūtījumus par labu samaksu. Iepriekšējas mākslas zināšanas nav obligātas. Šī studiju programma apgūstama vienīgi pie mums.
Studiju maksa: Dienas nodaļā – 130 Ls mēnesī, 1300 Ls mācību gadā, Vakara nodaļā – 120 Ls mēnesī, 1200 Ls mācību gadā.