EZA seminārs Horvātijā

26. – 29. janvārī Zagrebā (Horvātijā) notika EZA seminārs “Eiropas sociālā dialoga galvenās tēmas 2006. gadā”. Tajā piedalījās 70 delegāti no dažādām ES valstīm, lai diskutētu par Eiropas sociālo jautājumu dienaskārtību globalizācijas un komercializācijas apstākļos. Seminārā piedalījās LKrA rektore Skaidrīte Gūtmane.