EZA seminārs un ģenerālā asambleja Lisabonā

No 20. līdz 23. oktobrim, 2008, Portugāles galvaspilsētā Lisabonā notika EK organizācijas EZA (Eiropas Centrs Strādājošo Jautājumiem) starptautisks seminārs un Ģenerālā asambleja, kurā Latviju pārstāvēja LKrA rektore, as. prof. Skaidrīte Gūtmane. Semināru atklāja EZA prezidents Rafs Šantarī (Chantarie) un EZA ģenerālsekretāre Rosvita Gotbehuta (Gottbehüt). Seminārā piedalījās dažādu Eiropas valstu 87 EZAs tīkla organizācijas. Centrālā tēma: „Eiropas sociālā dialoga un sociālās politika mezgla punkti”. Latvijas Kristīgā akadēmija EZAs tīkla organizācijā izstrādās pētniecisku projektu „Nodarbinātības stratēģija Eiropā: Lisabona stratēģijas lokālās dimensijas analīze”. Rektore Sk. Gūtmane ziņoja par šī projekta saturu.