Etiopijas ikonu mākslas un kaligrāfijas meistarklases skate

16. oktobrī, 2015, LKrA kapelā notika Etiopijas ikonu mākslas un kaligrāfijas meistarklases noslēguma skate Bībeles mākslas programmas studentiem. Pēc divu nedēļu darba studenti prezentēja savu veikumu stilistikā, kas ļoti atšķiras no mūsu platuma grādos ierastās. Lieliskā pasniedzēja Georga fon Durtanoska (Maķedonija, Vācija) vadībā studenti aizrautīgi pētīja senos viduslaiku manuskriptus, mācījās rakstības stilus, iepazīstot ne tikai tehnisko pusi, bet mācoties arī saskatīt plašākus kultūras apvāršņus. Paldies viņam!