ERASMUS mobilitātes vizīte no Sv. Ignācija Loijolas koledžas (Kauņa)

10. decembrī, 2015, ERASMUS mobilitātes starpaugstskolu līguma ietvaros Latvijas Kristīgajā akadēmijā viesojās Kauņas Sv. Ignācija Loijolas (Kauņa, Lietuva) rektore Dr. Laimute Anužiene un šīs koledžas attīstības prorektore Egle Purvaneckaite. Dr. L.Anužiene 11.-18. decembrī nolasīs lekciju kursu “Kristīgās vērtības sociālajā aprūpē”, bet E.Purvaneckaites vizītes mērķis ir abu augstskolu sadarbība un kopēju projektu izstrāde, kā arī iepazīšanās  ar LKrA studiju un vispārēja darba vadības labo praksi. Attēlā: Dr. L.Anužiene, LKrA rektore prof. S.Gūtmane un L.Purvaneckaite Latvijas Kristīgajā akadēmijā.