Diplomdarbu aizstāvēšana LKrA

15. jūnijā, 2015, LKrA tika aizstāvēti jaunie bakalaura un maģistra darbi Karitatīvajā sociālajā darbā, Bībeles mākslā (ikonogrāfijā), Sociālajā uzņēmējdarbībā. Sveicam jaunos diplomētos speciālistus ar veiksmīgi noslēgtām studijām! Atgādinām, ka absolventu izlaidums notiks 19. jūnijā 16.00 augstskolas kapelā. Visi sirsnīgi aicināti un gaidīti! Piedāvājam nelielu ieskatu diplomdarbu aizstāvēšanas norisē.