Akadēmijā ar lekciju viesojas V.Volgemute-Rozīte

28. janvārī, 2016, augstskolā ar lekciju kristīgās antropoloģijas pamatos un Pontas Evagriju (4.gs.) viesojās Vera Volgemute-Rozītes kundze. Atmodas gados V.Volgemute koordinēja Svētdienas skolu darbu un skolotāju izglītību Latvijas ev.lut. baznīcā, vadīja skolotāju kursus un izveidoja Latvijā pirmo Kristīgo skolu Rīgā (pie sv. Pāvila baznīcas). Šobrīd V.Volgemute-Rozīte, LELBĀL arhibīskapa emeritus E.Rozīša kundze, dzīvo Vācijā.