Vizīte pie LPB metropolīta

28. jūlijā Viņa Eminence Visaugstisvētītais Aleksandrs, Rīgas un visas Latvijas Metropolīts, pieņēma Latvijas Kristīgās akadēmijas rektori asoc. prof. S.Gūtmani. Sarunas saturs – Latvijas Pareizticīgās Baznīcas un Latvijas Kristīgās akadēmijas sadarbība kristīgās un pareizticīgās audzināšanas jautājumos.