Augšāmcelšanās aizlūgums

Kristīgās akadēmijas mācību korpusa rekonstrukcijas darbi tuvojas noslēgumam – ēku paredzēts nodot maijā. Lai pateiktu paldies celtniekiem par lielisko darbu, pirmo reizi aplūkotu pēc svaigas krāsas smaržojošās telpas un pulcētos kopīgam aizlūgumam par akadēmijas misiju un aicinājumu, 11. aprīļa pēcpusdienā pulcējamies vēl nepabeigtajā kapelā. Diplomus par LKrA beigšanu saņēma vairāki šajā ziemā studijas beigušie Sociālā karitatīvā darba un Sabiedrisko attiecību speciālisti. Rekonstruētās ēkas platība palielināta par 500 kvadrātmetriem, ir ierīkotas gaišas telpas Bībeles mākslas nodaļai, plaša bibliotēka un ērtas auditorijas. Gaidīsim jaunos studentus!