Apsveikums LPB Virsganam Metropolītam Aleksandram 70 gadu jubilejā

4. oktobrī Kristus Piedzimšanas katedrālē plaši tika svinēta Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Metropolīta Aleksandra 70. dzimšanas diena. 20 gados, kopš Metropolīts ir LPB Virsgana amatā, ir notikusi Pareizticīgās Baznīcas atjaunošana pēc ateisma gadiem, uzcelti dievnami, sakārtota garīgā izglītība. Metropolīts izrādījis lielu atbalstu arī Latvijas Kristīgās akadēmijas darbam, sevišķi ikonogrāfijas studijās. Valdnieku jubilejā sveica Maskavas un visas Krievijas Patriarha pilnvarotais sūtnis, Igaunijas Metropolīts, Valsts Prezidents V.Zatlers un Premjers V.Dombrovskis, ministri, ārvalstu sūtņi un, protams, visa plašā Latvijas pareizticīgo saime. LKrA rektore Skaidrīte Gūtmane sveica Metropolītu Akadēmijas studentu, darbinieku un pasniedzēju vārdā.