Klaipēdas Universitātes Sociālā darba katedrai – 20

Atzīmējot 20 gadu gadskārtu, kopš sekmīgi strādā Sociālā darba katedra prof. Elvīras Acienes vadībā, Klaipēdas Universitātē 6. novembrī, 2014, notika starptautiska zinātniska konference “Sociālā dialoga potenciāls sociālā darba profesionalizācijā”. Ar lietuviešu kolēģiem mūsu augstskola sadarbojas jau vairākus gadus un zīmīgi, ka pievēršanās sociālā darba jautājumiem pie mums un kaimiņiem sākās vienā laikā. “No vienas puses, sociālais darbs ir palīdzējis noskaidrot sociālā dialoga pamatus sabiedrībā, pievēršoties sociāli ievainojamiem indivīdiem. No otras, sociālais darbs kā profesija veidojās uz pastāvīga sociālā darba principiem attiecībās starp tā atbalstītājiem un oponentiem, pesimistiem un optimistiem. Tieši šī iemesla dēļ sociālajam dialogam ir liels potenciāls sociālā darba profesionalizācijā Lietuvā,” teikts konferences paziņojumā. Konferencē tika atzīmēta Latvijas Kristīgās akadēmijas veiksmīgā sadarbība ar Klaipēdas Universitāti un ar referātu “Karitatīvā sociālā darba nozīme sabiedrībā” tajā uzstājās doc. Guntis Dišlers.