Sociālais dialogs un Eiropas sociālo procesu izpēte

Koordinatori:
Asoc.prof., Dr.theol. Olafs Brūvers, Prof., Dr.philol. Skaidrīte Gūtmane;
Doc., Dr.h.c. LKrA Pēteris Krīgers, sociālā dialoga speciālists, bijušais LBAS ģenerālsekretārs; Dr.h.c. LKrA Rosvita Gotbehūta, ilggadējā EZA (Eiropas Centra Darbaņēmēju jautājumos, Vācija) ģenerālsekretāre

Sadarbības partneri sociālā dialoga, Eiropas sociālo procesu pētniecībā:

 • EZA, Eiropas Centrs strādājošo jautājumos (EK, Vācija)
 • HIVA – Higher Institute for Labour Studies, Luvēnas universitāte (Beļģija)
 • ËTOK, Igaunijas Darba devēju un strādājošo tīkla organizācija
 • EUROCS, Eiropas Pilsoniskās Sabiedrības Pētniecības Organizācija (Beļģija)
 • EUROMF – Eiropas vidusslāņa organizācija (Beļģija)
 • EURFEDOP – Eiropas federācija sabiedrisko pakalpojumu sfērā strādājošajiem (Nīderlande)
 • IXE Group – Kristiešu iniciatīva Eiropai (Francija)
 • Semaines Sociales de France, sociālā dialoga organizācija (Francija)
 • LBAS – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
 • LSDIC – Latvijas Sociālā dialoga izglītības centrs
 • LDF – Lietuvas Darba Federācija (Lietuva)

Sociālā dialoga diena.
EZA starptautiskie semināri.
LKrA, 2013-2018