Patristiskās literatūras tulkošana latviešu valodā

Koordinatori:

Prof., Dr.theol. Ilmārs Hiršs-Iršs; Doc., doktorants, Mag.theol. Guntis Dišlers; Lekt., Mag.theol. Valters Dolacis; Doc., Mag.theol. Dace Dolace

Sadarbībā ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Tulkošanas komisiju

Sadarbības partneri patristiskās literatūras pētniecībā:

  • Babes-Bolyai Universitātes Ortodoksālās teoloģijas fakultāte (Rumānija)
  • Oradea Universitātes Ortodoksālās teoloģijas fakultāte (Rumānija)
  • Sofijas sv. Ohridas Klēmenta Universitāte (Bulgārija)
  • Krētas Ortodoksālā akadēmija (Grieķija)
  • Sv. Tihona Pareizticīgā Universitāte (Maskava, Krievija)

G. Florovskis. Austrumu Baznīcas tēvi. Tulkojis G. Dišlers. LKrA, 2009.
Sv. Jānis Pakāpnieks. Pakāpieni uz Debesīm. Tulkojis G. Dišlers. LKrA, 2013.
Sv. Makārijs Lielais. Garīgās sarunas. Tulkojis G. Dišlers. LKrA, 2015.
Sv. Jānis Moshs. Garīgā pļava. Tulkojis G. Dišlers. LKrA, 2016.