Jaunumi

SADARBĪBAS MEMORANDS AR LUTERA AKADĒMIJU

SADARBĪBAS MEMORANDS AR LUTERA AKADĒMIJU

20. februārī, 2023, Eiropas Kristīgā Akadēmija un Lutera Akadēmija noslēdza Sadarbības Memorandu. Dokumentu parakstīja LELB arhibīskaps Jānis Vanags un Eiropas Kristīgās akadēmijas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane. Svinīgajā brīdī piedalījās LELB bīskaps Rinalds Grants un LA prorektore Helēna Andersone un atsevišķi mūsu Senāta locekļi. Sadarbības Memorands paredz teoloģiskās izglītības iekļaušanos Eiropas augstākās izglītības telpā (EHEA) un dažādas akadēmiskās aktivitātes.

UZVARA JELGAVAS NOVADA NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA KONKURSĀ

Jelgavas novada Sociālais dienests izsludināja konkursu par apmācību pakalpojumu sociālajiem darbiniekiem “Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām. Darbs ar pusaudžiem un viņu vecākiem”. Konkursā uzvarējusi Eiropas Kristīgā Akadēmija. Par to priecājamies! Šo sociālā darba jomu esam pētījuši starpaugstskolu konsorcijā, kurā piedalījās Akadēmija, Malmes Universitāte (Zviedrija), Bjelostokas Universitāte un Varšavas Universitāte (Polija), un Klaipēdas Universitāte (Lietuva). […]

PROF. HAIMA VEISA (IZRAĒLA) LEKCIJU CIKLS “PERSONĪBAS IZPRATNE AGRĪNAJOS JŪDU TEKSTOS”

13. – 16. februārī, 2023, Eiropas Kristīgā Akadēmija aicināja uz prof. Haima Veisa (Ben Guriona Universitāte, Izraēla) lekciju ciklu “Personības izpratne agrīnajos jūdu tekstos” Latvijas Universitātes Mazajā aulā. Lekcijās tika aplūkots viens no svarīgākajiem jūdaisma tekstiem Babilonijas Telmūds. Lekcijas pulcēja kuplu klausītāju auditoriju – teologus, kultūras vēsturniekus, izglītības speciālistus, reliģiju pētniekus, garīdzniekus. Sirsnīgi pateicamies Izraēlas vēstniecībai Latvijā par atbalstu profesora vizītei Latvijā! Attēlos neliels ieskats lekciju norisē.

JAUNUMI PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSU PIEDĀVĀJUMĀ – PLAŠS SPEKTRS!

Aicinām ielūkoties mūsu augstskolas piedāvātajos Profesionālās pilnveides kursos! Piedāvājums saplānots šim pavasarim un vasaras sākumam. Kursos iespējams padziļināti analizēt un pārrunāt dažādus nozīmīgus jautājumus sociālajā darbā ar klientiem, darba antropoloģiskos aspektus, kā arī piedalīties naratīva terapijas sesijās, bet visiem, kam interese Baznīcas māksla – iepazīst ikonu “lasīšanas” teorētiskos pamatus. Māksliniekiem paliek spēkā aicinājums pieteikties ikongrāfijas kursos. – Ar piedāvājumu aicinām iepazīties mājas lapas sadaļā KURSI – PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES UN INOVĀCIJU KURSI.

Ikonu izstāde Balvu Sakrālās kultūras centrā

Balvu Sakrālās kultūras centrā aicinām apmeklēt Kristīgās Akadēmijas absolventu, jauno mākslinieku ikonogrāfijas izstādi. Tā atvērta no 30. janvāra līdz 25. martam, 25. martā – tikšanās ar māksliniekiem. Aicinām apmeklēt! Tā ir reti sastopama māksla, ko Kristīgās Akadēmijas absolventi turpina – ar lielisku gaumi un uzticību tradīcijai. Ieskatam – nospiediet šeit.

Doc. Gunta Dišlera publikācija starpatutiski citējamā izdevumā

Klaipēdas Universitātes (Lietuvā) Zinātnisko rakstu krājumā TILTAI / BRIDGES 2022. gada decembrī, Vol. 89/2 (2022), publicēta EKrA doc. Gunta Dišlera raksts “The Family, Land and God – Triangle in the Old Testament. The Offer of a Social REeading of the Old Testament” https://doi.org/10.15181/tbb.v88i1.2497 (“Ģimene, Zeme un Dievs – trejsavienība Vecajā Derībā. Vecās Derības sociālā lasījuma […]

Tikšanās ar VE Valsts Prezidentu

15. decembrī, 2020, EKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane Rīgas Pilī piedalījās Valsts prezidenta organizētajā diskusijā “Valsts un Baznīcas attiecības modernajā sabiedrībā”. Diskusija notika sakarā ar Satversmes simtgadi un sadarbībā ar Latvijas Republikas vēstniecību pie Svētā Krēsla un žurnālu “Jurista Vārds”. Žurnāla īpašais laidiens veltīts valsts un Baznīcas attiecībām. Diskusijā piedalījās tradicionālo konfesiju vadītāji. E.Levita referātu […]

Sadarbība ar Klaipēdas Universitāti

2022. gada 13. decembrī EKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane sarunā ar Klaipēdas Universitātes (LT) zinātņu prorektori Dr., as.prof. Sonātu Mačulskīti pārrunāja abu augstskolu sadarbību sociālā darba pētniecībā un sociālā darba doktorantūras konsorcijā.

JAUNO STUDENTU UZŅEMŠANA

Eiropas Kristīgajā Akadēmijā notiek jauno studentu uzņemšana VISĀS STUDIJU PROGRAMMĀS. Neraugoties uz saspringto ekonomisko situāciju valstī, mūsu augstskola NAV PAAUGSTINĀJUSI STUDIJU MAKSU. Ar uzņemšanas noteikumiem un studiju programmām varat iepazīties šeit: https://kra.lv/studiju-programmas/studentu-uznemsana/ Tālruņi uzziņām un konsultācijām: 29 266 532, e-pasts: akademija@kra.lv

Eiropas Kristīgajai akadēmijai augsts vērtējums U-Multirank 2022 augstskolu reitingā

Saskaņā ar starptautisko augstskolu reitingu “U-Multirank 2022” Eiropas Kristīgā akadēmija saņēmusi augstu vērtējumu. EKrA Latvijas augstākās izglītības iestāžu salīdzinošās pieejas reitingā U-Multirank 2022 kopskaitā ieguvusi astoņus augstākos (A) vērtējumus institucionālajā studiju izvērtējumā sekojošās jomās: mācīšanas un mācīšanās jomā (trīs A vērtējumi), zināšanu pārnesē (divi A vērtējumi) un starptautiskās orientācijas jomā (trīs A vērtējumi). Šogad “U-Multirank […]

IKONOGRĀFIJAS VASARAS SKOLA AUGUSTĀ

Eiropas Kristīgā akadēmija 15.-21. augustā aicina uz ikgadējo IKONOGRĀFIJAS VASARAS SKOLU! Tajā būs iespēja apgūt visus ikonas tapšanas posmus, sākot no pamatnes sagatavošanas līdz pat pēdējai lakas kārtai. Kursi sniedz kanoniskās ikonu glezniecības teorētiskos un praktiskos pamatus, apmācībā izmantojot individuālu pieeju katram kursantam. Tiek apgūti profesionāli paņēmieni ikonas dēļa sagatavošanā, gleznošana olu temperas tehnikā ar […]

ANTROPOLOĢISKA PIEEJA PUSAUDŽU PERSONĪBAI

Piektdien, 24. februārī, plkst. 10.00-15.00Aicinām uz prof. Skaidrītes Gūtmanes semināru ANTROPOLOĢISKA PIEEJA PUSAUDŽU PERSONĪBAI. Kāpēc pusaudži nevēlas paklausīt autoritātēm. Pusaudžu brīvības alkas un nekaunība. Noziegumu prevence. Dalības maksa EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai. tel. 29338605

SOCIĀLĀ DARBA AKTUALITĀTES MŪSDIENU RISKA SABIEDRĪBĀ

Aicinām uz prof. Skaidrītes Gūtmanes semināru SOCIĀLĀ DARBA AKTUALITĀTES MŪSDIENU RISKA SABIEDRĪBĀ. Jaunas antropoloģiskas pieejas sociālā darba profesijai un krīzēs esošiem cilvēkiem. Sociālā darba efektivitātes mērījumi. Dalības maksa EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai. tel. 29338605

Kaligrāfijas meistarklases noslēgums

responsive image

Septembra beigās Akadēmijā notika Georga v. Durtanoska (Maķedonija / Vācija) meistarklase kaligrāfijā un skriptoloģijā. Meistarklases studenti iepazinās ar senās kaligrāfijas stiliem un tehnikām, vingrinājās darbu izpildē, apmeklēja Nacionālās bibliotēkas retumus. Pievienojam nelielu ieskatu meistarklases noslēgumā.

IKONAS DĒĻA SAGATAVOŠANAS MEISTARKLASE – 10.decembrī!

responsive image

Esam priecīgi piedāvāt unikālu ikonas dēļa sagatavošanas meistarklasi, kurā jums būs iespēja sagatavot ikonas dēli ikonas zīmēšanai praktiskā veidā. Šīs prasmes veido pamatu katra ikonogrāfa spējai uzgleznot ikonu – gan tiem, kas ir iesācēji ikonogrāfijā, gan tiem, kas vēlas nopietni apgūt ikonas dēļa gruntēšanas tehnoloģiju. Meistarklasi vada profesionāla ikonogrāfe Oļesja Āboliņa, un tajā jūs apgūsiet […]