Arhīvs : Augusts, 2014. gads

Jaunā mācību gada sākums Latvijas Kristīgajā akadēmijā

Uzmanību! Tikšanās ar jaunuzņemtajiem studentiem un mācību semestra atklāšana mūsu augstskolā 8.septembrī plkst. 16.00! Gaidīsim jūs augstskolas kapelā (3. stāvā) . Mācību semestris sāksies: pilna laika studentiem sākas no 15.09.2014, nepilna laika studentiem no 29.09.2014. Uz drīzu tikšanos!

Jaunas publikācijas par karitatīvo sociālo darbu

Klaipēdas Universitātes (Lietuva) starptautiski citējamā sociālo zinātņu rakstu krājumā “Tiltai” š.g. Nr. 2 (67) publicēti divi mūsu augstskolas mācībspēku raksti (angļu valodā) – LKrA rektores prof. Skaidrītes Gūtmanes “The Content of Pastoral Counceling as Precondition of Professionalization of Caritative Social Work” (“Pastorālās padomdošanas saturs kā priekšnoteikums profesionalizācijai karitatīvajā sociālajā darbā”) un doc. Gunta Dišlera “Three […]